We do not sell Leak Papers!! These are 100% tips

Math Tips PT3

PT3 Tips peperiksaan Matematik 2016. Apakah yang bakal akan keluar mengikut analysis Tipsexam.com. Berikut adalah tip peperiksaan (Math Tips Pt3). Analisis di bawah hanya merupakan ramalan untuk PT3 matematik.

  1. Melukis sudut dan menamakan sudut (Sudut Tirus, Sudut Cakah, Sudut Refleks)
  2. Poligon (Pentagon dan Heksagon penting). Cari nilai x
  3. Menentukan sudut dalam bulatan
  4. Statistik (Membaca graf palang)

Untuk dapatkan Tips yang lebih, hubungi talian kami